Hemsida

Historik

Produktion

Utveckling

Emc

Kvalitet

Erfarenheter

Personal


Produktion

Franghems styrka är att kunna kombinera utveckling och produktion, framförallt när det gäller
små och medelstora serier. Vi producerar idag serier omfattande 10 - 6000 enheter per år.


Det är av stor vikt att vägarna mellan produktion och konstruktion av elektronik är så korta
som möjligt, för att snabbt kunna ta vara på information om fel och förbättringar.
Detta gör att produkterna når hög kvalitet snabbt.


Vi har valt att ha eget inköps och produktionsansvar för att kunna hålla kvalitet och tidsplaner.
Dessutom testas alla enheter inom företaget.