Hemsida

Historik

Produktion

Utveckling

Emc

Kvalitet

Erfarenheter

Personal


Erfarenheter

Nedan följer några exempel på utvecklings- och produktionsuppdrag som Franghem arbetat med.

- Larmsystem av högsäkerhetskaraktär till banker etc.
- Styrning av bankfack samt serviceboxar.
- Positionsadresseringssystem via telemetri.
- Beröringsfri lägesindikering med stor upplösning.
- Videoväxel, intelligent processorstyrning för övervakning.
- PC-system med realtids bildbehandling via grabber-kort samt
bildöverförning via nätverk.

- Färddatorer till fordonsindustrin.
- Mätutrustning till fordonsindustrin för mätning av bromsuppförande.

- Medicinsk elektronik, DSP-lösning för loggning av data
till flashcard samt kommunikation via IR överföring.
- Bluetoothkommunikation.

- Interface till nivåmätningssystem inom raffinaderinäringen.
- Egensäkert mätsystem för flöde och temperatur inom raffinaderinäringen.
- Styrning för mikrovågsgivare och ultraljudsgivare till pappersindustrin.

- Styrning för nibblingsmaskiner inom plåtindustrin.
- Administrativt lagerhanteringssystem för högpallslager

- Signalbehandlingsprocessorer, såväl hårdvara som mjukvara.
- Optimerade singelchip-lösningar för olika mikroprocessorer.

- FFT-processorkort för högprestandamässig signalbehandling.
- Floating point DSP för flygplansradar.
- DSP-kort för styrning till flygande radarsystem med fasstyrd antenn.
- Selektiv datainsamlingsenhet för höghastighets databuss i flygradar.