Hemsida

Historik

Produktion

Utveckling

Emc

Kvalitet

Erfarenheter

Personal


EMC

Under åren har vi testat ett större antal elektronikenheter för CE-märkning via Statens
Provningsanstalt i Borås. Förutom denna erfarenhet har vi själva byggt upp ett EMC-lab,
där vi hemma, under mindre stressade förutsättningar, kan testa våra enheter.

I lokalerna har vi tillgång till:
- EMC-bur med antenn, spektrumanalysator, strömprobar etc. för uppmätning av emission
från elektronikenheterna.
- ESD-pistol för test av tålighet mot statiska urladdningar.
- Burstgenerator för test av tålighet mot ledningsbundna störningar på signalledningar och
via nätet.