Bildhuggare från Mjöbäck
                   

Följande skrifter handlar om mina anfäder i tre generationer som var bildhuggare från Mjöbäck och deras livsverk. De har varit delaktiga i utsmyckningen av ett 40-tal kyrkor i sydvästra Sverige.

 

                                1. Johannes Andersson 1780-1860

                                2. Johannes Johansson 1821-1881

                                3. Carl-Johan Johansson 1861-1934

 

Målet med dessa skrifter är att ge en kortfattad information om deras fantastiska prestationer även om min egen del av detta inskränker sig till att sammanfatta andra personers trägna arbete. 

 

Mina dokument skrevs år 2004 och sedan dess har det hänt en del. Mjöbäcks Hembygdsförening jobbar på ett förnämligt sätt och har fått reda på ytterligare tre kyrkor där våra förfäder har medverkat:

 

- Skephults Kyrka, Johannes Andersson, Predikstol, 1844

- Gällstads Kyrka, Johannes Andersson, Predikstol, 1845

- Tvärreds Kyrka,  Johannes Andersson, Predikstol, 1854

 

Mitt mål är att längre fram göra en uppdatering tillsammans med de tiotal gamla brev jag har liggande men just nu räcker tiden inte till.

 

bo.anghem@telia.com

 

 

Dokument som kan laddas ned:

 

1. Informationsblad Bildhuggare från Mjöbäck

     Detta är en sammanfattning tänkt som en folder i A4-format.

 

 

2. Bildhuggare från Mjöbäck

     Här beskrivs mer i detalj om bildhuggarna och deras liv.

 

 

3. Kyrkbilder Bildhuggare från Mjöbäck

     Detta är en samling bilder över de olika kyrkor som de varit med om att utsmycka.

 

     

 

  

 

 

Exempel på arbeten utförda av våra bildhuggare.

Mjöbäcks kyrka

                Predikstol                                     Altare